Дългогодишен опит

  • Ние имаме дългогодишен опит в обучението на лекари по биорезонансна диагностика и терапия.
  • Водим обучения на лекари в Полша, Гърция, България, Украйна.
  • Консултираме партньорски медицински центрове в тези държави.
  • Ние сме връзката между тези, които знаят и искат да се учат, и тези които знаят повече и искат да научат повече.

Основни цели

  • обединяване на усилия и знания на лекари за развитието на биоинформационната медицина
  • провеждане на oбучения в областта на биорезонансната диагностика и терапия и биоинформационната медицина
  • провеждане на обучения по озонотерапия
  • съдействие и консултации на лекари и медицински центрове, във връзка с биорезонансната диагностика и терапия

Какво представлява Биоинформационната медицина

Терминът „биоинформационна медицина“ включва в себе си такива понятия, като:

  • Биорезонансна диагностика, биорезонансна терапия, както ендогенна, така и екзогенна- информационен пренос (импринтинг или презаписване) на свойствата на хомеопатичните или фармакологичните препарати на различни носители;
  • Изменение на свойствата на биологическите обекти чрез нейонизиращото им облъчване със слаби електромагнитни полета с различни честотни диапазони.

Прочетете повече…

БИОРЕЗОНАНС

Биологичната информация – това са електромагнитни колебания и вълни, които се пораждат от самия организъм. Всяко живо същество – от микроскопичната бактерия до огромния кит, е носител на такъв вид информация със собствено магнитно поле. С пълна сила това се отнася и за представителите на човешкия род. Всяка секунда в организма на всеки от нас едновременно се извършват множество биохимични реакции. От физична гледна точка всяка химична реакция представлява движение на заредени микрочастици: йони, поляризирани молекули, протони, електрони. Появата на биоинформационната медицина става възможна в този момент, когато се доказва, че движението н заредената частица създава магнитно поле.

Прочетете повече…

Мероприятия

12Юли2016

Курс по биорезонансна диагностика и терапия

Find out more...

31май2016

Курс по биорезонансна диагностика и терапия

Find out more...

02Апр.2016

Курс по биорезонансна диагностика и терапия

Find out more...